Privacyverklaring

Deze privacy verklaring heb ik opgesteld met behulp van de privacy generator veiliginternetten.nl en verschillende voorbeelden van privacyverklaringen. Hiermee voldoe ik aan de AVG (GDPR) die per 25 mei 2018 van kracht is.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Word Online Gevonden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Voor- en achternaam als je reageert op een post
  2. E-mailadres: als je je inschrijft voor de nieuwsbrief, of reageert op een post
  3. IP-adres
  4. Locatiegegevens
  5. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  6. Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  7. Internetbrowser en apparaat type

1 en 2 worden bewaard als je reageert op een post of je inschrijft voor de nieuwsbrief. Alle andere informatie wordt geregistreerd door Google Analytics.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nanouk@wordonlinegevonden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Word Online Gevonden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Word Online Gevonden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Word Online Gevonden neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Word Online Gevonden deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Word Online Gevonden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Word Online Gevonden jouw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Delen van persoonsgegevens met Google

Word Online Gevonden maakt gebruik van Google Analytics en daardoor worden er persoonlijke gegevens van bezoekers verzameld. Ik deel dus niet actief informatie met anderen, maar via Google Analytics gebeurt dit wel.

Om jullie privacy zo veel mogelijk te beschermen heb ik een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en heb ik gegevens delen uitgeschakeld. Verder heb ik het ip-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Word Online Gevonden gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Word Online Gevonden gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Word Online Gevonden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nanouk@wordonlinegevonden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Word Online Gevonden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Word Online Gevonden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via nanouk@wordonlinegevonden.nl.

Word Online Gevonden heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Disclaimer

De inhoud van deze disclaimer is van toepassing op de gehele website van Word Online Gevonden.

Ik doe mijn uiterste best om alle inhoud op Word Online Gevonden zorgvuldig samen te stellen. Toch kunnen er onjuistheden in sluipen. Ook kan ik niet overal volledig zijn. Word Online Gevonden is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die kunnen zijn ontstaan door het gebruik van de informatie op deze website. Ook is Word Online Gevonden niet verantwoordelijk voor de (inhoud van de) websites waar naar gelinkt wordt.

De inhoud op Word Online Gevonden wordt voortdurend aangepast. Dit mag op elk moment plaatsvinden zonder voorafgaande aankondiging.

Rechten

Aan de inhoud van Word Online Gevonden kunnen geen rechten worden ontleend.

Ik, Nanouk, schrijf alle content op Word Online Gevonden zelf. Ook het beeldmateriaal is van mijzelf. Als dit niet het geval is, staat dit genoemd met een bronvermelding.

Er rust auteursrecht op alle inhoud van Word Online Gevonden. Het is dan ook niet toegestaan om inhoud zoals foto’s, afbeeldingen, en teksten over te nemen, te kopiëren of te gebruiken voor eigen doeleinden.
Wil je inhoud overnemen of gebruiken, dan moet je altijd eerst toestemming vragen. We bespreken dan daarna de mogelijkheden en de voorwaarden.

Vragen?

Heb je nog vragen over de privacyverklaring of disclaimer, mail me dan op nanouk@wordonlinegevonden.nl.